Pěstební práce

  • Úklid klestu po těžbě                                                                                                                                         
  • Dočišťování a příprava (vyžínačem) ploch k zalesnění                                  
  • Sadba jamková                                                                                              
  • Stavba oplocenek                                                                                          
  • Likvidace oplocenek                                                                                      
  • Ruční mechanické ožínání                                                                                                                      
  • Chemický postřik proti buřeni                                                                      
  • Natírání proti okusu                                                       
  • Prořezávky                                                                                                     
  • Rozdělování porostů