Služby

Pěstební práce

Péče o lesní porost je nesmírně důležitá a je nutné jeho výchovu nepodcenit v jakékoliv věkové struktuře lesa.

Těžební práce

Bez těžby se les neobejde. Nabízíme možnosti, jak se postarat nejvhodněji o těžbu a přibližování dřeva.

Rizikové práce

Rizikové kácení stromů a likvidace jejich zbytků v zastavěných lokalitách, kdy ohrožují Vás, nebo Vaše nemovitosti.