Komplexní lesní práce

Volné kapacity pěstebních prací

Dřevorubecký mechanický klín BOBR
Dřevorubecký mechanický klín BOBR

Naše firma WOODLIKE s.r.o. se věnuje poskytování komplexních lesnických služeb v oblasti Krkonoš, Královéhradeckém, Libereckém a Středočeském kraji.

Naším hlavním oborem jsou pěstební práce – poskytujeme kompletní péči o paseku a les.

Zajišťujeme i těžební práce včetně rizikového kácení a v portfoliu našich služeb dále nabízíme údržbu zarostlých mezí a nedostupných terénů mimo lesní pozemky.

Pěstební práce

Péče o lesní porost je nesmírně důležitá a je nutné jeho výchovu nepodcenit v jakékoliv věkové struktuře lesa.

Težební a přibližovací práce

Bez těžby se les neobejde. Nabízíme různé možnosti, jak se postarat nejvhodněji o těžbu a přibližování dřeva.

Rizikové práce

Rizikové kácení vzrostlých stromů a likvidace jejich zbytků v zastavěných lokalitách, kdy ohrožují Vás, nebo Vaše nemovitosti.

Prioritou firmy WOODLIKE s.r.o. je správně a kvalitně odvedená práce. Nabízíme komplexní lesní práce podle Vašich potřeb.