Těžební a přibližovací práce

  • Ruční těžba                                                                                                    
  • Přibližování dřeva UKT                                                                                  
  • Přibližování dřeva koněm                                                                             
  • Přibližování na OM